Ατομικά Γλυκά

ΜηλΟπιτα crumble ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

Συστατικά: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΜαργαρΙνη, ΜπισκΟτο, ΜΗλο, ΝισεστΕ

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορΦΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΣουφλΕ σοκολΑτας ΑτομιΚΟ 24 τεμαχίων

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΕΥΡΙ,ΖΑΧΑΡΗ,ΑΥΓΑ,ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ, ΒΟΥΤΥΡΟ, ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ.

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΦΡΕΣΚΟΥ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΨ.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ(-18)

Βάρος: 170 γραμμΑρια

ΣοκολατΟπιτα ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

ΣυστατικΑ: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη Αχνη, ΓΑλα, ΑυγΑ, ΜπΕΪκιν, ΛΑδι, ΜαργαρΙνη, ΚακΑο, ΚρΕμα Γάλακτος, ΟινοπνευματΩδες ΠοτΟ

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Έτοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΚαρυδΟπιτα ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

ΣυστατικΑ: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΑυγΑ, ΚουβερτοΥρα, ΒοΥτυρο 82%

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 100 γραμμΑρια

ΡαβανΙ ΑτομικΟ 22 τεμαχΙων

ΣυστατικΑ: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΓΑλα, ΜαργαρΙνη, ΑυγΑ, ΒανΙλια, ΜπΕΪκιν, ΠορτοκΑλια

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΑΝΙ – ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ – ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ – ΣΟΥΦΛΕ

1. ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

2. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ

3. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 50 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 700 WATT

ΜΗΛΟΠΙΤΑ

1. ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ

2. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ

3. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 1 ΛΕΠΤΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 700 WATT

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΣΕ WATT ΠΡΑΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ