Τα Γλυκά μας

ΜηλΟπιτα crumble ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

Συστατικά: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΜαργαρΙνη, ΜπισκΟτο, ΜΗλο, ΝισεστΕ

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορΦΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΣουφλΕ σοκολΑτας ΑτομιΚΟ 24 τεμαχίων

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΛΕΥΡΙ,ΖΑΧΑΡΗ,ΑΥΓΑ,ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ, ΒΟΥΤΥΡΟ, ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ.

ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΦΡΕΣΚΟΥ

ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΨ.

ΚΑΤΑΨΥΞΗ(-18)

Βάρος: 170 γραμμΑρια

ΚερασΟπιτα Crumble ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

Συστατικά: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΜαργαρΙνη, ΜπισκΟτο, κερασι, ΝισεστΕ

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΦραουλΟπιτα Crumble ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

Συστατικά: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΜαργαρΙνη, ΜπισκΟτο, φραουλa, ΝισεστΕ

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετά απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΣοκολατΟπιτα ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

ΣυστατικΑ: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη Αχνη, ΓΑλα, ΑυγΑ, ΜπΕΪκιν, ΛΑδι, ΜαργαρΙνη, ΚακΑο, ΚρΕμα Γάλακτος, ΟινοπνευματΩδες ΠοτΟ

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Έτοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΚαρυδΟπιτα ΑτομικΗ 22 τεμαχΙων

ΣυστατικΑ: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΑυγΑ, ΚουβερτοΥρα, ΒοΥτυρο 82%

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 100 γραμμΑρια

ΡαβανΙ ΑτομικΟ 22 τεμαχΙων

ΣυστατικΑ: ΑλεΥρι, ΖΑχαρη, ΓΑλα, ΜαργαρΙνη, ΑυγΑ, ΒανΙλια, ΜπΕΪκιν, ΠορτοκΑλια

Το προϊΟν διατΙθεται σε μορφΗ φρΕσκου

Ετοιμο για χρΗση μετΑ απΟ 24 Ωρες στην κατΑψυξη (-18)

ΣυσκευασΙα: 22 τεμΑχια

ΒΑρος: 170 γραμμΑρια

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BROWNIES – ΡΑΒΑΝΙ – ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ – ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ – ΣΟΥΦΛΕ

1. ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
2. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ
3. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 50 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 700 WATT

ΜΗΛΟΠΙΤΑ – ΚΕΡΑΣΟΠΙΤΑ – ΦΡΑΟΥΛΟΠΙΤΑ

1. ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ
2. ΑΦΑΙΡΟΥΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ
3. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 1 ΛΕΠΤΟ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 700 WATT

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΣΕ WATT ΠΡΑΞΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ